یادداشت

«بومی بودن» یا «نبودن» مسئله این نیست!

با نزدیک‌شدن به روزهای آغاز فعالیت دوره پنجم شورای اسلامی شهرها در اول شهریور ماه سال جاری، بحث انتخاب شهرداران جدید در اکثر شهرهای کشور بشدت داغ شده که البته...

غایبین این روزهای مجلس استیضاح کنندگان فردا

موضوع غیبت نمایندگان در جلسات مجلس جز آن دسته اتفاقاتی دسته بندی میشود که خیلی قابل درک و فهم نیست و مانند این می ماند آقای وکیلی به دلیل تعلل...

راهکارهای شهر شاد

راهکار اول در شهرهای مان برای شاد بودن نیاز به رنگ های بیشتری داریم. رنگ ها به شهر جان می دهند، هر کجای دنیا که باشید از این که صبح...

شهردار پاسخگو، شورای مطالبه گر

باتوجه به شروع کاررسمی منتخبین شورای های اسلامی دوره پنجم یکی از مهمترین وظاایفی که برعهده ی منتخبین درشهرها می باشد انتخاب شهردار است. انتخاب فردی که مدیریت شهری رابرعهده...

اصلاح طلبان در ساختار مدیریت کشور؛ چقدر این روزها به شما سخت می گذرد دوستان

البته شاید بتوان تیتر را به سود کلیه مدیران ارشد دولت تدبیر و امید تغییر داد و گفت چقدر اداره کردن کشور و تعامل با گروه های مرجع سخت شده...

نوچه زیستی سیاسی

کمبودهای درونی عموما قابل شناسایی مستقیم نیستند بلکه در گذار از کنش ها و واکنش های فردی مان سر باز می کنند. این عدم شناسایی قطعا بدلیل بی توجهی به...

ضرورت انتخاب شهردار بومی در رشت

انتخابات شوراهای شهر وروستا در جهت جلب وایجاد مشارکت عمومی ودرگیر شدن مردم در تصمیم سازی وتصمیم گیری ها و برنامه ریزی شهرو روستا اجرا گردید. بر این مبنا ودر...

راهکارهای کوچک برای ساختن شهری شاد؛شهر شاد، مردمان شاد

تاریخ شادمانی به مفهوم عام آن پُر است از داستان‌ها و تعاریف مختلف که چندان هم شاد نیست. در تاریخ فلسفه هم که جستجوکنید، شادی مفهومی بود که از دوره...

مدیریت فوتبال الگوی بی تدبیری!

دولت در چهار سال گذشته الگویی از خردورزی و مدیریت داهیانه را به نمایش گذاشت و بیشتر ضرباتی که نواخت به تور نشست و برخی ها توپ را به تیر...

خبرنگاری، حرفه‌ای که نه شب دارد و نه روز

خبرنگاری حرفه ایست که نه شب دارد و نه روز، نه زمان می شناسد و نه مکان! محل کار خبرنگاران هرکجا که خطر است می‌باشد! نگاشتن یک خبر در ازای...